ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. maddesinde; “İşveren; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.”hükmü yer almaktadır.

Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın ve çalışan sayısından bağımsız olarak işverenin bu yükümlülüğünün yerine getirebilmesi amacıyla EKİN OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.04.2017 tarih ve 2696 sayılı yetki belgesi numarası ile ortak sağlık ve güvenlik birimi hizmetlerini sunmaktadır.

OSGB Kapsamında Sunduğumuz Hizmetler

  • İş Güvenliği Uzmanlığı
  • İş Yeri Hekimliği
  • Acil Durum Planı Hazırlanması
  • Risk Değerlendirmesi
  • Periyodik Kontroller
  • Sağlık Muayeneleri
  • Ortam Ölçümleri
  • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
  • Mesleki Yeterlilik Danışmanlığı
  • İlkyardımcı Kişi Eğitimi Danışmanlığı

Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.